VÄLKOMMEN TILL

logga_hemsida

 

 

 

 


 

SENASTE NYTT:

20/5 2016

Kontantvänner! PRO och SPF Seniorerna har precis startat varsin namninsamling där de kräver att kontanterna finns kvar som betalningsmedel tillsammans med digitala lösningar, exempelvis betalkort. Skriv på båda insamlingarna för bästa effekt!
Underskrifterna kommer att lämnas över till ansvarig minister den 30:e juni 2016. Klicka på länkarna nedan och skriv på så det ryker!!

PRO

SPF Seniorerna

test kontanter namnsida 3

 

 

 

 

25/4 2016

Nyligen medverkade Björn Eriksson i den tyska tv-kanalen ARD. Inslaget handlar bland annat om hur Sverige särskiljer sig från övriga Europa med att använda betalkort och Swish i den utsträckning vi gör. Björn menar att det är ett demokratiskt problem att folk tvingas att använda kort och att det finns människor som exkluderas som t.ex. pensionärer.
Detta tv-inslag visar ännu en gång på hur man långt utanför Sveriges gränser förundras över hur det kunde bli såhär!

31/3 2016

Kontantupproret har uppmärksammats långt utanför Sveriges gränser!
Ron Delnevo, europachef för ATM Industry Association (förespråkare för bankomater), är en av många som tycker att svenska bankers ickehanteringen av kontanter är skamlig.

Läs nedan om Kontantupprorets internationella stöd.

http://www.securityuser.com/se/news.asp?newsid=8664

Ron Delnevo, europachef för ATM Industry Association (ATMIA) och Björn Eriksson, ordförande för Säkerhetsbranschen.

17/3 2016

Björn Eriksson berättar i det senaste numret av Senioren varför han tog initiativet till att starta Kontantupproret.

– Jag kom att lyssna på en lång diskussion då ett antal idrottsledare bekymrat försökte komma på hur man bäst skulle ta hand om kontanterna från knattefotbollen eftersom bankerna inte ville ta emot. De enades om att det måste bli i en plastpåse i mikrovågsugnen i föreningslokalen. Då kände jag att måttet var rågat.

Läs det målande porträttet av Kontantupprorets grundare.

http://www.senioren.se/omvarld-ekonomi/bjorn-eriksson-en-svar-bjorn-att-falla/

Björn Eriksson – En svår Björn att fälla

17/2 2016

Igår firade Kontantupproret sin första (och förhoppningsvis sista födelsedag), som initiativtagaren Björn Eriksson uttryckte sig under 1-årsjubileet. Han menar att det är galenskap att vi ens har behövt skapa detta nätverk för att poängtera vår självklara rättighet till att använda kontanter i det svenska samhället.

Men så länge samhället hotas av att bli kontantlöst kommer vi att finnas kvar och kämpa för folkets rätt att bestämma över sina egna pengar. Vi har nu blivit många anhängare och vi fortsätter hela tiden att växa.

Tillsammans är vi starka!

Kontantupproret tårta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4/2 2016

Vi mottar ett svar från Ordförande i riksbanksfullmäktige på skrivelsen Kontantupproret skickade före jul. Det hänvisas i svaret till den dialog Kontantupproret haft med tjänstemän på Riksbanken tidigare.

PDF på länk: Svar till Kontantupproret från riksbanksfullmäktige feb 2016

13/1 2016 

Kontantupproret har sänt en skrivelse till Riksbankens fullmäktige där vi framfört tre önskemål som vi hemställer att Riksbankens fullmäktige ställer sig bakom:

 1. Att banker som vänder sig till större grupper av konsumenter åläggs att i någon form hantera kontanter. Det kan ske genom att Riksbanken ställer krav på banker som har ett geografiskt spritt kontorsnät att hantera kontanter. Ett sådant krav finns på bankerna i Norge och det har visat sig fungera väl.
 2. Att stötta kommuner som inom ramen för offentlig upphandling kräver att banken som hanterar kommunens finanser också hanterar kontanter, genom att finna praktiska former för hur detta kan ske.
 3. Att Riksbanken sätter press på Finansinspektionen att ålägga banker att redovisa sina förluster på kontokortbedrägerier.

Lika mycket som vi värdesätter Riksbankens vilja att föra en konstruktiv diskussion med oss, lika irriterande är det att bankerna undviker att föra någon som helst diskussion i frågan utan fortsätter att ducka. Den hållningen drabbar dock bankerna själva i förlängningen. Kan Riksbanken bidra till att medverka till att bankerna tar sitt förnuft till fånga blir ingen gladare än vi.

Stockholm den 22 december 2015

PDF på länk: Skrivelse till Riksbanksfullmäktige från Kontantupproret dec 2015

10/7 2015    Kontantupproret i Almedalen

Under årets Almedalsvecka var Kontantupproret på plats och bjöd på onsdagen in till ett seminarium med rubriken ”Har kontanterna spelat ut sin roll?”. Seminariet anordnades i Säkerhetsbranschens ”Säkerhetspaviljong” och var ett av de mest välbesökta seminarierna Säkerhetsbranschen anordnade under veckan.

Panelen bestod av:

 • Björn Eriksson, Ordförande, SäkerhetsBranschen.
 • Wiggo Lindgren, Vice ordförande, Småföretagarnas Riksförbund.
 • Jan Ericson (M) , Riksdagsledamot, Finansutskottet.
 • Christina Rogestam, Ordförande, SPF.
 • Charlie Söderberg, Rikedomscoach.
 • Per Åsling (C), Riksdagsledamot, Skatteutskottet.

Moderator: Malou von Sivers

28/4 2015

Måndagen den 27 april kallade Finansmarknadsminister Per Bolund till möte på finansdepartementet kring frågan om hantering av kontanter. SäkerhetsBranschen representerades av undertecknad och Patrik Högberg. Till mötet hade också kallats bl.a. representanter för Riksbanken, Svenska Bankföreningen, Finansinspektionen, Post och Telestyrelsen, Länsstyrelserna, Sparbankernas Riksförbund West International, Svensk Handel, Hela Sverige ska leva, Näringsdepartementet och Kuponginlösen AB.

Ministerns avsikt med mötet sades vara att gå igenom vad som görs för att få kontanthandeln att leva bättre och möjligheterna att skapa en effektivare praktisk samverkan. En hel del nyttiga konstateranden gjordes men enligt min mening inte från Bankföreningen. Budskapet från det hållet var i mångt och mycket att man har kontroll över läget och att inga större korrigerande åtgärder behöver vidtagas. Ödmjukheten var betydligt större från flera av de andra närvarande intressenterna och då inte minst från Svensk Handel och Sparbankernas Riksförbund. Från vår sida och från Hela Sverige ska leva upprepades våra vid det här laget välkända positioner. Liksom att vi inte drar alla banker över en kam utan att problemen är koncentrerade till ett fåtal storbanker.

Min egen bedömning är att ministern inser faran i att negligera den breda folkliga opinion vi representerar och att något måste göras. Åtskilliga exempel på problem inom idrottsrörelsen och andra ideella organisationer redovisades liksom problem för många småföretag. Detta gäller både glesbygd och tätort.  Klappjakten på de som förordar att kontanter också i praktiken ska kunna användas som legalt betalningsmedel måste bromsas upp och som jag uppfattade det både vädjade och hotade ministern bankerna med att en reell samverkan måste till. Möjligheter till lagstiftningsåtgärder finns där som ett sista men oönskat vapen.

De dagordningspunkter som avhandlades var:

 • Tillgång till kontanter (möjligheter till kontantuttag över disk och i automater)
 • Hantering av dagskassor och andra insättningar
 • Åtgärder som marknadsaktörerna kan vidta på eget initiativ/med självreglerande åtgärder
 • Behovet av eventuella lagstiftningsåtgärder

Björn Eriksson, Initiativtagare

 

8/3 – 2015 Torsdagen den 12 mars gästar Björn Eriksson SVT Debatt för att diskutera kontanthanteringen i Sverige. SVT1 klockan 22.00.

(p.g.a. att inga banker är villiga att ställa upp i en debatt har ämnet flyttats fram på obestämd tid)

 

23/2 – 2015 Hela Sverige ska leva ställer sig bakom Kontantupproret

 

Share this: