Om Kontantupproret

Kontantupproret är kontanternas röst i Sverige.

Kontantupproret tycker att det är viktigt att kontanter finns kvar som betalmedel vid sidan av alternativa lösningar. Kontantupproret anser att frågan om kontantförsörjningen ska behandlas i en demokratisk process och inte överlåtas åt det privata banksystemet att besluta om. Kontantupproret anser också att en offentlig aktör ska stå som garant för att kontanter ska vara tillgängliga i hela landet.

Bakom initiativet står Björn Eriksson, tidigare ordförande i Säkerhetsbranschen, Sveriges rikspolischef och landshövding i Östergötland. Idag ordförande i Riksidrottsförbundet. Kontantupproret är ett löst sammansatt nätverk av intresseorganisationer, politiker och intressenter. Stöttar Kontantupproret gör bland annat Sveriges Konsumenter, Hela Sverige Ska Leva,  SPF, Förbundet Vi Unga och Småföretagarnas Riksförbund m.m.

Den fullständiga medlemslistan finner du här:

Vill du stötta oss eller hjälpa till att uppmärksamma frågan? Tveka inte att höra av dig till oss!