Utredning om kontanterna måste gå snabbt

Kontantupproret välkomnar att regeringen tillsätter en utredning om kontanterna.

– Äntligen har politikerna vaknat! Nu är det viktigt att utredningen arbetar snabbt och att det blir skarp lagstiftning där handeln är skyldig att acceptera kontanter, säger Kontantupprorets ordförande Björn Eriksson.

Björn Eriksson, ordförande Kontantupproret.

Regeringen meddelade idag att den tillsätter en utredning om kontanterna. Utredningen ska ledas av Dennis Dioukarev som är riksdagsledamot för Sverigedemokraterna och tidigare ledamot i Betalningsutredningens parlamentariska referensgrupp. Utredningens inriktning är att kontanterna ska säkras i samhället.

– Det är ett mycket välkommet besked från ministern att kontantfrågan nu tas på allvar. Vi har i flera år varnat för utvecklingen där kontanterna är på väg att försvinna. Om det inte går att använda kontanter stängs människor ute och det gör oss sårbara i en krissituation, säger Björn Eriksson.

Utredningen ska se över behovet av reglering av kontanterna som betalmedel och återkomma med förslag till lagstiftning.

– Vi behöver snabbt få ett regelverk som säkrar kontanterna i Sverige. Handeln måste också få besked om vad som gäller – att kontanter ska tas emot som betalmedel, säger Björn Eriksson.

Nominera till Kontantpriset 2023

Nu är det dags att nominera till Kontantpriset 2023! Kontantpriset instiftades 2020 av Kontantupproret för att uppmärksamma ett företag eller en förening som gjort något extra för kontanterna i Sverige.

Varje år delas Kontantpriset ut till ett företag eller en förening som utmärkt sig i att främja kontantanvändningen i Sverige. Nu är det dags för årets upplaga. I år dubblas Kontantpriset till 20 000 kr och priset delas självklart ut i kontanter. En organisation, ett företag eller en förening som bäst främjat kontanterna vinner Kontantpriset. Prissumman har möjliggjorts tack vare donationer.

Vi behöver nu DIN hjälp. Nominera en organisation, företag eller förening som gör det där lilla extra för kontanterna. Lämna en kommentar på vårt Facebook-inlägg med företagets/organisationens namn, stad och din motivering till varför just de ska vinna.

Sista nomineringsdag: 3 december

Psst… Är du nyfiken på vilka som vunnit tidigare år? Klicka dig vidare nedan.

Välkommet ställningstagande från Riksbanken om kontanterna

Riksbankschefen Erik Thedéen uttalar i en intervju i DN att kontanterna måste säkras som betalmedel. I sitt remissvar till Betalmarknadsutredningen skriver Riksbanken att kontanter alltid ska kunna användas för livsnödvändiga varor, såsom livsmedel, drivmedel och apoteksvaror.

Idag är sista dagen att lämna remissvar till Betalmarknadsutredningen. Riksbanken, kanske den tyngsta remissinstansen av alla, har i sitt svar lyft fram ett antal kritiska punkter. Bland annat vill Riksbanken att det ska lagstiftas om att kontanter ska kunna användas för köp av livsnödvändiga varor, alltså livsmedel, drivmedel och apoteksvaror. Utredningens förslag är att kravet att acceptera kontanter bara ska gälla receptbelagd medicin på apotek.

– Riksbanken underkänner helt utredningens resonemang kring kontanterna. Om kontanterna ska fungera som betalmedel i framtiden måste det bli en lagstiftning som gäller större delen av handeln. Utredningen nonchalerar riskerna med ett kontantlöst samhälle och det är mycket välkommet att Riksbanken är tydliga i denna fråga, säger Björn Eriksson som är ordförande i Kontantupproret.

Om kontanterna inte längre fungerar som betalmedel blir människor utestängda. Det finns dessutom beredskapsskäl för att värna kontanterna, de fungerar även vid en hackerattack, större olycka eller annan slags samhällskris.

– Med kontanter blir vi mindre sårbara och vi inkluderar alla i vårt samhälle. Det är helt obegripligt varför våra politiker med öppna ögon vill avveckla ett fungerande betalsystem. Riksbanken pekar på riskerna – det är dags för våra beslutsfattare att vakna, säger Björn Eriksson.

”Det är ett slags apartheid”

Igår var det öppet möte med Kontantupproret och inbjudna talare.

Björn Eriksson hälsade välkomna och publiken i ABF-huset fick sedan höra hur PRO, SPF Seniorerna, Verdandi, Sveriges Stadsmissioner, Gömda Kvinnor och Förbundet Vi Unga ser på kontanternas betydelse. Deras medlemmar drabbas hårt när det inte går att använda kontanter.

Från vänster: Ulrika Sandhill, moderator, Peter Sikström, SPF Seniorerna, Bartosz Stroinski, Förbundet Vi Unga och Åsa Lindestam, PRO.

Det var mängder av frågor och ilskan var påtaglig över hur bankerna och politikerna utestänger människor genom att avveckla kontanterna.

Sandlersalen var fylld av kontantvänner.

Lars Ohly beskrev det som ett slags ”apartheid” när människor som inte har tillgång till digitala betalmedel inte längre är välkomna i butiker, på cafeer och restauranger.

Från vänster: Jonas Wihlstrand, Sveriges Stadsmissioner, Maria, Gömda Kvinnor och Lars Ohly, Verdandi.

Hela mötet spelades in och kan ses via länken nedan.

Öppet möte för Kontanterna

Känner du dig frustrerad över att politikerna inte gör något i kontantfrågan? Vi också! Välkommen på Kontantupprorets öppna möte, där vi diskuterar kontanterna och vad som behöver göras för att de ska få finnas kvar även i framtiden.

När: tisdag 24 oktober 2023, kl. 17.30 – 19.30
Plats: ABF-huset, Sandlersalen, Stockholm

Medverkande:

Björn Eriksson, ordförande Kontantupproret

Åsa Lindestam, ordförande PRO

Peter Sikström, generalsekreterare SPF Seniorerna

Lars Ohly, förbundssekreterare Verdandi

Bartosz Stroinski, förbundsordförande Förbundet Vi Unga

Jonas Wihlstrand, generalsekreterare Sveriges Stadsmissioner

Maria, representant Gömda Kvinnor

Moderator: Ulrika Sandhill


Program:

17.30             Mingel med förfriskningar.

17.45             Björn Eriksson hälsar välkommen och berättar om läget i kontantfrågan.

18.00             Ett kontantlöst samhälle – vilka följder får det?

Lars Ohly, Verdandi

Maria, Gömda Kvinnor

Jonas Wihlstrand, Sveriges Stadsmissioner    

18.30             Publikfrågor

18.45             Varför behöver vi kontanter?

Åsa Lindestam, PRO

Peter Sikström, SPF Seniorerna

Bartosz Stroinski, Förbundet Vi Unga

19.15             Publikfrågor

19.30             Björn Eriksson tackar och avslutar mötet.


Kom och gör din röst hörd, för kontanterna i framtiden!