Sjukvården och kontanter

I sjukvården ska du alltid kunna betala med kontanter.

Detta säger lagen och är fastslaget av Högsta förvaltningsdomstolen i avgörandet HFD 2015 ref 49.

Skälet till att kontanter ska accepteras är att sjukvården är en myndighetsuppgift. Gentemot det allmänna ska du som medborgare då kunna använda ett lagligt betalmedel.

Dessutom är det extra viktigt att kunna värna sin integritet när det gäller sjukvård och behandlingar. Ingen annan har med att göra om du varit på en klinik och betalat en patientavgift. Samma motiv gäller för övrigt även läkemedel, vilket Betalningsutredningen särskilt tar upp och på den punkten föreslår en lagändring.

Så om du besöker sjukvården och ska betala patientavgift – du har all rätt att betala den kontant!