Informationsblad

För de som vill, kan och har möjlighet att skriva ut så finns här ett informationsblad som kortfattat förmedlar våra viktigaste budskap. Meningen är att man ska kunna ge ett informationsblad till de butiker, restauranger och övriga verksamheter som inte tar emot kontanter.

Det är inte tillåtet att ändra i texten eller på något sätt manipulera budskapen!

Informationsbladet finns att ladda ner här!

Informationsblad