Dags att gå från snack till verkstad för kontanterna

Finansmarknadsminister Niklas Wykman höll i torsdags ett rundabordssamtal om kontanterna. Vi välkomnar att ministern vill samtala med berörda grupper, men det duger inte att bara prata. Det krävs verkstad om vi ska rädda kontanterna.

Dennis Dioukarev (SD), riksdagsledamot, Niklas Wykman (M), finansmarknadsminister och Peter Sikström, generalsekreterare, SPF Seniorerna. Foto: Martin Engman, SPF Seniorerna

I torsdag anordnade finansdepartementet ett rundabordssamtal med ett antal berörda aktörer kring kontanterna.

 Frågan om kontanterna blir allt hetare i takt med att folk inser konsekvenserna om de skulle försvinna. Beredskapen, utanförskapet och integriteten påverkas alla negativt och det drabbar hela vårt samhälle. Ute bland allmänheten jäser missnöjet och i sista stund verkar nu politikerna ha vaknat.

Björn Eriksson, Kontantupproret

Vid samtalet på finansdepartementet förde flera folkrörelser fram sina synpunkter kring kontanterna. De båda stora pensionärsorganisationerna, PRO och SPF Seniorerna, är helt eniga om att kontanterna behöver finnas kvar.

 Samtal är bra och det är viktigt att ministern lyssnar, men det räcker inte. Allmänheten vill ha kvar kontanterna och de enda som vinner på fortsatt passivitet är bankerna. Ministern måste inse att demokrati betyder att arbeta för sina väljare, för folket, och inte för kapitalstarka särintressen. Det är dags för verkstad i kontantfrågan.

Björn Eriksson