Varannan svensk kritisk till kontantfria butiker!

I ett pressmeddelande på Bankomats hemsida presenteras resultatet av en Sifoundersökning som visar på att varannan svensk är kritisk till kontaktfria butiker. Hälften av svenskarna, 50 procent, tycker det är dåligt att allt fler butiker slutar ta emot kontanter. 46 procent, tycker det är en bra utveckling.

– Kontanter behöver finnas kvar som ett möjligt sätt att betala under överskådlig tid. Det är viktigt både för människor i digitalt utanförskap och för samhällets krisberedskap, säger Johan Nilsson, kund- och marknadschef på Bankomat.

Läs hela pressmeddelandet Här!

Sverige i riskzonen för att bli världens första kontantlösa land

Inger René (M) och Carin Ramneskär (M) skriver i en debattartikel i Bohusläningen om att Sverige ligger i ”riskzonen” för att bli världens första kontantlösa land. ” Det hävdar forskare från bland annat KTH som ser ett scenario att vi inom fem–tio år har tappat kontanthanteringen i vårt samhälle.”

Debattartikeln argumenterar för hur lite vi vet om vilka konsekvenser detta innebär för Sveriges beredskap, civilsamhället och småföretagen, den äldre befolkningen och grupper med svag förankring i samhället. Skribenterna uppmanar till en demokratisk process och en öppen diskussion om kontanter som betalningsmedel önskas av invånarna.

Debattartikeln hittar du här!

”Man vet väldigt lite om vilka konsekvenser detta kan få”, skriver Carin Ramneskär (M) och Inger René (M).

Agera för att butiker, restauranger och andra ska behålla kontanterna!

Per Söderberg, ordförande i SPF Seniorerna Östersund skriver om kontanterna i en insändare i Länstidningen. ”Det är ca 10 procent av den svenska befolkningen som inte har internet. De flesta finns i gruppen 65+”

Insändaren tar även upp den nya lagen som kräver att bankerna ska ha kontantservice i hela landet Han vänder sig direkt till Kontantupprorets vän Per Åsling (C) med uppmaningen att agera för att butiker, restauranger och andra ska behålla kontanterna.

Klicka här för att komma till insändaren!

Per Söderberg frågar Per Åsling hur det går med riksdagens beslut om kontanthantering. Foto: Isabell Höjman / TT

Politiker måste ta ett störa ansvar för att upprätthålla kontantnivån i samhället.

Bankomats vd Nina Wenning skriver idag att politikerna måste ta ett större ansvar för att upprätthålla kontantnivån i samhället. Kontanterna handlar om infrastruktur och det krävs resurser för att det ska fungera.

”Människor ska kunna ta ut kontanter. Butiker och restauranger ska ta emot kontanterna. Handeln ska kunna lämna in sina dagskassor. Dagskassorna ska tas om hand och komma in i kontantflödet på nytt. Ansvaret för att få hela kontantkedjan att fungera bör ligga på staten, precis som det gör för annan samhällsviktig infrastruktur.”

Läs hela debattartikeln här!

Företagen gräver sin egen grav om de tar bort kontanterna

”…företagen på sikt gräver sin egen grav om de tar bort kontanterna.” säger Björn Eriksson i Gefle Dagblad med anledning av att kedjan Granngården tar bort kontanter.

Artikeln ligger bakom betalvägg, sammanfattning nedan:

Butikskedjan Granngården har beslutat att ta bort möjligheten att betala med kontanter. PRO Pensionärernas Riksorganisation har länge drivit frågan om att bevara kontanterna. 2016 startade de kampanjen ”Kontanter behövs!”, som på fem veckor samlade 139 064 namnunderskrifter.- Den här frågan driver vi hårt. Det finns grupper som har svårt att klara sig utan kontanter, säger Ralf Ivarsson, som är vice ordförande i PRO Gävleborg. En annan aktör som kämpar för kontanternas fortsatta överlevnad är organisationen Kontantupproret. Enligt rörelsens ordförande Björn Eriksson finns i huvudsak tre skäl till att behålla kontanter. Dels att digitaliseringen lämnar en stor grupp människor utanför. Dels att digitala betalsystem är betydligt mer sårbara för störningar i elsystemen och cyberattacker.- Det tredje är att alla dina köp kartläggs om du använder kort eller digitala betalmedel. Det kan bli ett sekretessproblem. Framför allt om vi i framtiden får ett statsskick där vi inte kan lita på de som styr. Där kan vi se Kina som ett exempel, säger Björn Eriksson. Han menar att debatten om att bevara kontanter också lyfts betydligt mer i andra länder.- Så länge kontanter är ett legalt betalmedel så ska man kunna använda det, säger Björn Eriksson.

Här kan du läsa artikeln.