ECB om kontanters viktiga roll för en fungerande ekonomi

Europeiska Centralbanken, ECB, är motsvarigheten till Sveriges Riksbank inom Euro-området. Den har i sin kontantstrategi beskrivit kontanternas roll och varför de är viktiga som betalmedel. ECB lyfter bland annat fram att kontanterna är säkra, att de är inkluderande för alla grupper och att de skyddar privatlivet. I våra grannländer finns alltså en uttalad strategi att värna kontanterna. Sverige går på tvärs mot omvärlden när det gäller kontanterna.

Läs mer om ECB och kontantstrategin på länken (svenska).