Ansvaret för kontanternas infrastruktur

Nina Wenning, vd för Bankomat skriver i flera olika lokaltidningar om att riksdagsledamöterna behöver ta ansvar för kontanternas infrastruktur. Hon lyfter att det pågår två utredningar och att det är en möjlighet att få regelverk på plats som säkrar kontanterna. Vi håller med henne om att infrastrukturen är viktig, inte minst den it-attack mot Coop som tidigare uppmärksammats visar på att beredskapen måste bli bättre. Samtidigt kommer det inte att räcka med en god infrastruktur om människor ändå inte kan använda kontanter. Därför behövs det också ett lagkrav på handeln att acceptera kontanter som betalmedel. Den slappa lagstiftning som vi har i Sverige håller inte.

Klicka här för att läsa en av Ninas inslag i KT-Kuriren.