Region Dalarna tar inte emot kontanter trots lagkrav

Den som vill betala sin patientavgift i Dalarna kan inte göra det med kontanter. Detta strider mot lagen har Högsta förvaltningsdomstolen slagit fast i sitt avgörande 2015 ref 49. Att en myndighet som Region Dalarna inte uppfyller lagens krav på att låta invånarna betala sin patientavgift kontant är allvarligt. Just patientavgifter finns det särskilda skäl att människor ska ha möjlighet att betala kontant. Det kan vara integritetskänsligt och ska inte behöva synas. Kontanter är även ett legalt betalmedel som myndigheter ska acceptera.

Artikeln i DT.se är bakom betalvägg, men i den står bland annat: ”Anledningen att det sedan ett antal år inte är möjligt att betala med kontanter vid vårdcentralerna grundar sig i ett politiskt beslut. Alternativet till kortbetalning där det inte går att betala med kontanter är att få en faktura hemskickad.”

Regionrådet Sofia Jarl (C), som är ansvarig politiker, försöker förklara situationen med att ”Det är en säkerhetsfråga…”. Något som kan uppfattas som en bortförklaring.