Björn Eriksson om politikers passiva agerande i kontantfrågan

I Södermanlands Nyheter uppmanar Björn Eriksson politiker att agera. Han nämner hur kontantanvändningen aldrig har varit så låg i Sverige som den är idag. Om utvecklingen fortsätter i denna takt kommer Sverige inom några år vara ett av de första kontantlösa länderna i världen. Frågan blir varför just Sverige ska leda utvecklingen när vi inte vet vad konsekvenserna blir.

I början betraktade politiken kontantfrågan som en rent teknisk fråga. Som att det är en självklar utveckling att digitalisera betalsystemen och förenkla betalningarna. Det sättet att resonera håller inte när vi nu ser vilka följder det får. Framförallt gäller det alla de som inte har möjlighet att använda digitala betalmedel.

Utan kontanterna riskerar vi att öka klyftorna till utsatta grupper i samhället. Vi sätter också vår säkerhet på spel vid framtida kriser, krig eller allvarliga problem med elförsörjningen.

Klicka här för att komma till artikeln!