Kontantupproret JO-anmäler Region Dalarna

Kontantupproret JO-anmäler Region Dalarna för beslutet att inte ta emot kontanter som betalning för patientavgifter. Offentliga vårdgivare är enligt en tidigare dom från Högsta förvaltningsdomstolen skyldiga att ta emot kontanter som betalning för patientavgifter.

Region Dalarna är en offentlig myndighet som bland annat ansvarar för sjukvården i Dalarna. Regionen har genom ett beslut tagit bort möjligheten till kontant betalning av patientavgifter.

”För det första handlar det ofta om äldre människor som kanske inte klarar av att hantera digitala betalmedel. De måste få betala sina avgifter på ett sätt som passar dem. För det andra finns en integritetsaspekt i detta. Kortbetalningar syns på kontoutdrag och det kan finnas många skäl till att man inte vill att omgivningen ska få reda på att man besökt sjukvården”, säger Björn Eriksson.

Högsta förvaltningsdomstolens avgörande kan läsas här.