Björn Eriksson debatterar om utanförskap

Idag är det allt fler butiker, restauranger och andra serviceställen som slutar ta emot kontanter. Ett kontantlöst samhälle drabbar människor som ofta redan har en utsatt situation. I Dagens Arena skriver Björn Eriksson om det digitala samhällets påverkan för utsatta grupper.

Både äldre, socialt utsatta och hotade eller förföljda grupper påverkas av omställningen. Många har inte möjlighet att använda digitala verktyg och andra behöver kontanter ur integritetsskyddande synpunkt. Följden blir ett nytt slags utanförskap i samhället. Ett utanförskap som beror på om du har möjlighet att använda digitala betalningsverktyg eller inte.

Från Kontantupprorets sida vill vi framför allt se två saker:

  • En lag som tvingar handeln att acceptera kontanter, en reglering liknande det som finns i våra grannländer.
  • Ett statligt stöd till infrastrukturen för kontanterna. Idag är kontanthanteringen en kostnad som butikerna själva måste stå för, vilket ökar deras motiv för att sluta med kontanter.

Läs hela debatten här!