IT-attacken visar hur viktiga kontanter är

Björn Eriksson debatterar i Svenska Dagbladet om it-attacken mot Coop. Han tar upp kontanternas betydelse för svensk krisberedskap. Handeln behöver ha kassasystem som kan fungera oberoende av uppkoppling, precis som sjukhus har reservaggregat för el som fungerar ifall strömmen försvinner. Han poängterar att livsmedelsförsörjningen kanske inte är lika akut för att rädda liv, men ur beredskapssynpunkt väl så viktig. Den aktuella it-attacken visar hur sårbart Sverige är och att alternativa system behövs för framtiden.

Läs hela debatten i SVD här!