Så påverkar du kontanternas framtid

Anna Kinberg Batra, pressbild från Riksdagen.

Den drastiska minskningen av kontanter drabbar många grupper i samhället och nu har alla chansen att få göra sin röst hörd. I slutet av 2020 tillsatte regeringen en kontantutredning i syfte att göra en bred kartläggning av betalningsmarknadens utveckling och analysera statens framtida roll. Anna Kinberg Batra har fått i uppdrag att leda utredningen tillsammans med en expertgrupp. Resultatet ska presenteras i november 2022.

Sammanfattningsvis ska utredningen:

 • kartlägga hur betalningsmarknaden ser ut
 • analysera behovet för Riksbanken att ge ut digitala e-kronor
 • se över innebörden av begreppet ”lagligt betalningsmedel”
 • kartlägga rollfördelningen mellan staten och näringslivet på betalningsmarknaden
 • ta ställning till statens framtida roll

Vi har nu gått in i ett viktigt skede. Kontanternas framtid kommer att avgöras i utredningen. Kontantupproret kommer därför tillsammans med våra medlemsorganisationer att arbeta för en lagstiftning där kontanthantering i handeln är ett krav, samt att insättning- och uttag av kontanter finns tillgängligt i hela landet.

Vad du som privatperson kan göra för kontanterna:

 • Skriv ett mejl för att påverka utredningen och berätta om varför kontanter är viktigt för dig. Mejladress: fi.betalningsutredningen@regeringskansliet.se  (tänk på att vara saklig och hålla god ton för att bli tagen på allvar.)

 • Skriv en insändare till din lokaltidning. Tips på ämnen:
  ”Lokala affärer borde alltid ta emot kontanter.”
  ”Om man inte får använda kontanter hamnar många utanför samhället.”
  ”Vad händer vid strömavbrott eller kris om allt är digitalt?”
 • Tips på andra insatser:
  Du kan också följa oss på Facebook och dela våra inlägg, prata med din lokala butik, ta ut kontanter och använd så ofta du kan!

  Läs mer om utredningen på Regeringskansliets sida.

Undersökning: 94 procent av dagligvaruhandeln kommer fortsatt ta emot kontanter

Matbutikerna planerar på att fortsätta ta emot kontant betalning. Det visar en undersökning som branschorganisationen Svensk Handel gjort.

”Det är uppenbart att kontanter kommer att fortsätta spela en viktig roll i samhället även framöver och frågan som måste ställas är vem som bär huvudansvaret för att säkra kontanternas framtid. Vi anser att staten måste ta ett större ansvar för att säkerställa att kontanthanteringen fungerar i hela vårt avlånga land”, menar Bengt Nilervall, näringspolitisk expert på Svensk Handel.

Läs mer på Dagligvarunytt.

Björn Eriksson debatterar om utanförskap

Idag är det allt fler butiker, restauranger och andra serviceställen som slutar ta emot kontanter. Ett kontantlöst samhälle drabbar människor som ofta redan har en utsatt situation. I Dagens Arena skriver Björn Eriksson om det digitala samhällets påverkan för utsatta grupper.

Både äldre, socialt utsatta och hotade eller förföljda grupper påverkas av omställningen. Många har inte möjlighet att använda digitala verktyg och andra behöver kontanter ur integritetsskyddande synpunkt. Följden blir ett nytt slags utanförskap i samhället. Ett utanförskap som beror på om du har möjlighet att använda digitala betalningsverktyg eller inte.

Från Kontantupprorets sida vill vi framför allt se två saker:

 • En lag som tvingar handeln att acceptera kontanter, en reglering liknande det som finns i våra grannländer.
 • Ett statligt stöd till infrastrukturen för kontanterna. Idag är kontanthanteringen en kostnad som butikerna själva måste stå för, vilket ökar deras motiv för att sluta med kontanter.

Läs hela debatten här!

Kontantupproret JO-anmäler Region Dalarna

Kontantupproret JO-anmäler Region Dalarna för beslutet att inte ta emot kontanter som betalning för patientavgifter. Offentliga vårdgivare är enligt en tidigare dom från Högsta förvaltningsdomstolen skyldiga att ta emot kontanter som betalning för patientavgifter.

Region Dalarna är en offentlig myndighet som bland annat ansvarar för sjukvården i Dalarna. Regionen har genom ett beslut tagit bort möjligheten till kontant betalning av patientavgifter.

”För det första handlar det ofta om äldre människor som kanske inte klarar av att hantera digitala betalmedel. De måste få betala sina avgifter på ett sätt som passar dem. För det andra finns en integritetsaspekt i detta. Kortbetalningar syns på kontoutdrag och det kan finnas många skäl till att man inte vill att omgivningen ska få reda på att man besökt sjukvården”, säger Björn Eriksson.

Högsta förvaltningsdomstolens avgörande kan läsas här.

Björn Eriksson om politikers passiva agerande i kontantfrågan

I Södermanlands Nyheter uppmanar Björn Eriksson politiker att agera. Han nämner hur kontantanvändningen aldrig har varit så låg i Sverige som den är idag. Om utvecklingen fortsätter i denna takt kommer Sverige inom några år vara ett av de första kontantlösa länderna i världen. Frågan blir varför just Sverige ska leda utvecklingen när vi inte vet vad konsekvenserna blir.

I början betraktade politiken kontantfrågan som en rent teknisk fråga. Som att det är en självklar utveckling att digitalisera betalsystemen och förenkla betalningarna. Det sättet att resonera håller inte när vi nu ser vilka följder det får. Framförallt gäller det alla de som inte har möjlighet att använda digitala betalmedel.

Utan kontanterna riskerar vi att öka klyftorna till utsatta grupper i samhället. Vi sätter också vår säkerhet på spel vid framtida kriser, krig eller allvarliga problem med elförsörjningen.

Klicka här för att komma till artikeln!

Region Dalarna tar inte emot kontanter trots lagkrav

Den som vill betala sin patientavgift i Dalarna kan inte göra det med kontanter. Detta strider mot lagen har Högsta förvaltningsdomstolen slagit fast i sitt avgörande 2015 ref 49. Att en myndighet som Region Dalarna inte uppfyller lagens krav på att låta invånarna betala sin patientavgift kontant är allvarligt. Just patientavgifter finns det särskilda skäl att människor ska ha möjlighet att betala kontant. Det kan vara integritetskänsligt och ska inte behöva synas. Kontanter är även ett legalt betalmedel som myndigheter ska acceptera.

Artikeln i DT.se är bakom betalvägg, men i den står bland annat: ”Anledningen att det sedan ett antal år inte är möjligt att betala med kontanter vid vårdcentralerna grundar sig i ett politiskt beslut. Alternativet till kortbetalning där det inte går att betala med kontanter är att få en faktura hemskickad.”

Regionrådet Sofia Jarl (C), som är ansvarig politiker, försöker förklara situationen med att ”Det är en säkerhetsfråga…”. Något som kan uppfattas som en bortförklaring.