Välkommet ställningstagande från Riksbanken om kontanterna

Riksbankschefen Erik Thedéen uttalar i en intervju i DN att kontanterna måste säkras som betalmedel. I sitt remissvar till Betalmarknadsutredningen skriver Riksbanken att kontanter alltid ska kunna användas för livsnödvändiga varor, såsom livsmedel, drivmedel och apoteksvaror.

Idag är sista dagen att lämna remissvar till Betalmarknadsutredningen. Riksbanken, kanske den tyngsta remissinstansen av alla, har i sitt svar lyft fram ett antal kritiska punkter. Bland annat vill Riksbanken att det ska lagstiftas om att kontanter ska kunna användas för köp av livsnödvändiga varor, alltså livsmedel, drivmedel och apoteksvaror. Utredningens förslag är att kravet att acceptera kontanter bara ska gälla receptbelagd medicin på apotek.

– Riksbanken underkänner helt utredningens resonemang kring kontanterna. Om kontanterna ska fungera som betalmedel i framtiden måste det bli en lagstiftning som gäller större delen av handeln. Utredningen nonchalerar riskerna med ett kontantlöst samhälle och det är mycket välkommet att Riksbanken är tydliga i denna fråga, säger Björn Eriksson som är ordförande i Kontantupproret.

Om kontanterna inte längre fungerar som betalmedel blir människor utestängda. Det finns dessutom beredskapsskäl för att värna kontanterna, de fungerar även vid en hackerattack, större olycka eller annan slags samhällskris.

– Med kontanter blir vi mindre sårbara och vi inkluderar alla i vårt samhälle. Det är helt obegripligt varför våra politiker med öppna ögon vill avveckla ett fungerande betalsystem. Riksbanken pekar på riskerna – det är dags för våra beslutsfattare att vakna, säger Björn Eriksson.