Oro för Coronavaccination på grund av Bank-ID

Expressen skriver i en artikel att många äldre människor känner oro inför nästa fas av Coronavaccinationen. Med stor sannolikhet kan de behöva legitimera sig med Bank-ID för att boka en tid för vaccinering, något som ett flertal äldre inte har.

Att legitimera sig via mobilt Bank-ID har även ställt till ytterligare problem för de äldre då bedragare utnyttjat deras situation. Flera har slagit larm om vaccinationsbedragare som utger sig för att vara hemtjänsten.

-Det är vaccineringen vi längtat efter, men många av våra medlemmar känner sig inte bekväma med tekniken som krävs. De är rädda för att glömma bort koder och att råka lämna ut uppgifter till fel personer, säger Christina Tallberg, ordförande för pensionärernas riksorganisation.

Läs hela artikeln här!

Obs! Denna artikel berör inte kontanter men den går hand i hand med vår fråga. Många äldre lever i digitalt utanförskap och utesluts på samma sätt här som om samhället skulle bli kontantlöst.

Varannan svensk kritisk till kontantfria butiker!

I ett pressmeddelande på Bankomats hemsida presenteras resultatet av en Sifoundersökning som visar på att varannan svensk är kritisk till kontaktfria butiker. Hälften av svenskarna, 50 procent, tycker det är dåligt att allt fler butiker slutar ta emot kontanter. 46 procent, tycker det är en bra utveckling.

– Kontanter behöver finnas kvar som ett möjligt sätt att betala under överskådlig tid. Det är viktigt både för människor i digitalt utanförskap och för samhällets krisberedskap, säger Johan Nilsson, kund- och marknadschef på Bankomat.

Läs hela pressmeddelandet Här!

Sverige i riskzonen för att bli världens första kontantlösa land

Inger René (M) och Carin Ramneskär (M) skriver i en debattartikel i Bohusläningen om att Sverige ligger i ”riskzonen” för att bli världens första kontantlösa land. ” Det hävdar forskare från bland annat KTH som ser ett scenario att vi inom fem–tio år har tappat kontanthanteringen i vårt samhälle.”

Debattartikeln argumenterar för hur lite vi vet om vilka konsekvenser detta innebär för Sveriges beredskap, civilsamhället och småföretagen, den äldre befolkningen och grupper med svag förankring i samhället. Skribenterna uppmanar till en demokratisk process och en öppen diskussion om kontanter som betalningsmedel önskas av invånarna.

Debattartikeln hittar du här!

”Man vet väldigt lite om vilka konsekvenser detta kan få”, skriver Carin Ramneskär (M) och Inger René (M).

Agera för att butiker, restauranger och andra ska behålla kontanterna!

Per Söderberg, ordförande i SPF Seniorerna Östersund skriver om kontanterna i en insändare i Länstidningen. ”Det är ca 10 procent av den svenska befolkningen som inte har internet. De flesta finns i gruppen 65+”

Insändaren tar även upp den nya lagen som kräver att bankerna ska ha kontantservice i hela landet Han vänder sig direkt till Kontantupprorets vän Per Åsling (C) med uppmaningen att agera för att butiker, restauranger och andra ska behålla kontanterna.

Klicka här för att komma till insändaren!

Per Söderberg frågar Per Åsling hur det går med riksdagens beslut om kontanthantering. Foto: Isabell Höjman / TT

Politiker måste ta ett störa ansvar för att upprätthålla kontantnivån i samhället.

Bankomats vd Nina Wenning skriver idag att politikerna måste ta ett större ansvar för att upprätthålla kontantnivån i samhället. Kontanterna handlar om infrastruktur och det krävs resurser för att det ska fungera.

”Människor ska kunna ta ut kontanter. Butiker och restauranger ska ta emot kontanterna. Handeln ska kunna lämna in sina dagskassor. Dagskassorna ska tas om hand och komma in i kontantflödet på nytt. Ansvaret för att få hela kontantkedjan att fungera bör ligga på staten, precis som det gör för annan samhällsviktig infrastruktur.”

Läs hela debattartikeln här!