Sverige i riskzonen för att bli världens första kontantlösa land

Inger René (M) och Carin Ramneskär (M) skriver i en debattartikel i Bohusläningen om att Sverige ligger i ”riskzonen” för att bli världens första kontantlösa land. ” Det hävdar forskare från bland annat KTH som ser ett scenario att vi inom fem–tio år har tappat kontanthanteringen i vårt samhälle.”

Debattartikeln argumenterar för hur lite vi vet om vilka konsekvenser detta innebär för Sveriges beredskap, civilsamhället och småföretagen, den äldre befolkningen och grupper med svag förankring i samhället. Skribenterna uppmanar till en demokratisk process och en öppen diskussion om kontanter som betalningsmedel önskas av invånarna.

Debattartikeln hittar du här!

”Man vet väldigt lite om vilka konsekvenser detta kan få”, skriver Carin Ramneskär (M) och Inger René (M).