Politiker måste ta ett störa ansvar för att upprätthålla kontantnivån i samhället.

Bankomats vd Nina Wenning skriver idag att politikerna måste ta ett större ansvar för att upprätthålla kontantnivån i samhället. Kontanterna handlar om infrastruktur och det krävs resurser för att det ska fungera.

”Människor ska kunna ta ut kontanter. Butiker och restauranger ska ta emot kontanterna. Handeln ska kunna lämna in sina dagskassor. Dagskassorna ska tas om hand och komma in i kontantflödet på nytt. Ansvaret för att få hela kontantkedjan att fungera bör ligga på staten, precis som det gör för annan samhällsviktig infrastruktur.”

Läs hela debattartikeln här!