Oro för Coronavaccination på grund av Bank-ID

Expressen skriver i en artikel att många äldre människor känner oro inför nästa fas av Coronavaccinationen. Med stor sannolikhet kan de behöva legitimera sig med Bank-ID för att boka en tid för vaccinering, något som ett flertal äldre inte har.

Att legitimera sig via mobilt Bank-ID har även ställt till ytterligare problem för de äldre då bedragare utnyttjat deras situation. Flera har slagit larm om vaccinationsbedragare som utger sig för att vara hemtjänsten.

-Det är vaccineringen vi längtat efter, men många av våra medlemmar känner sig inte bekväma med tekniken som krävs. De är rädda för att glömma bort koder och att råka lämna ut uppgifter till fel personer, säger Christina Tallberg, ordförande för pensionärernas riksorganisation.

Läs hela artikeln här!

Obs! Denna artikel berör inte kontanter men den går hand i hand med vår fråga. Många äldre lever i digitalt utanförskap och utesluts på samma sätt här som om samhället skulle bli kontantlöst.