Björn Eriksson skriver krönika i Corren

Björn Eriksson skriver krönika i Corren och tar upp Kontantupprorets arbete. Texten är bakom betalvägg, men sammanfattas här:

Björn beskriver hur arbetet för kontanter i början upplevdes som bakåtsträvande. Med tiden lyssnade fler och fler på våra argument och förstod varför det är viktigt att kontanterna finns kvar. För det första att alla ska kunna sköta sina betalningar, inga ska hamna utanför. Därefter frågan om krisberedskapen och riskerna med att allt blir digitalt. Slutligen integriteten eftersom allt registreras och kan spåras.

För någon vecka sedan lyfte Kontantupproret även fram skyddet för våldsutsatta kvinnor. Detta i en debattartikel i Altinget https://www.altinget.se/…/debatt-det-kontantlosa…

Man behöver vara tålmodig i det offentliga samtalet. Och ibland är det den oväntade poängen som får störst effekt. Kanske är det frågan om hur vi ska kunna hjälpa kvinnor som behöver skyddas från våldsamma män och slippa bli spårade.

Här kommer ni till krönikan i Corren!