Ytterligare ett svek mot kontantbetalare

Bristen på politiska beslut kring kontanter gör att Kassagirot stänger. Följden blir att runt hundra tusen människor runt om i Sverige inte längre kommer att kunna betala sina räkningar.

När det gäller kontanterna bör vi ställa oss tre frågor:

1. Finns det något annat sammanhang där vi tycker att det är okej att en grupp människor stängs ute? I sjukvården, skolan, kollektivtrafiken? Ska äldre och funktionsvarierade anses vara ett acceptabelt svinn i digitaliseringen?

2. Hur gör vi som land om vi blir angripna och datasystemen slås ut? Vi kan inte montera ner ett system och tro att det går att bygga upp igen den dagen det behövs. Då är det för sent.

3. Vad är det för ett samhälle vi skapar om det inte längre är möjligt att köpa någonting utan att det syns för omvärlden? Två liter mjölk är naturligtvis inget problem. Men!

Politikerna har ett ansvar för att alla ska kunna vara inkluderade i samhället.

Sverige är det land i världen där kontanternas avveckling gått längst. Orsaken är att vi inte har något regelverk som slår fast att kontanter ska få användas som betalmedel. Samtidigt har bankerna jobbat hårt för att kontanterna ska försvinna.

Finansmarknadsministern Max Elger intervjuades i TV4 i samband med beskedet om stängning. Han pekade då på Länsstyrelserna och Post- och telestyrelsen och att dessa myndigheter kan ge stöd till ombud som vill erbjuda de tjänster som Kassagirot utför. En sådan slapp attityd duger inte. Stödet har funnits sedan tidigare och det har uppenbarligen inte fungerat.

För att rädda kontanthanteringen i Sverige måste politikerna som är ytterst ansvariga sätta ner foten och säga att det självklart ska gå att använda kontanter i Sverige. Hittills har varken Elger eller hans företrädare Per Bolund gjort det. De hänvisar vagt till ”marknadens aktörer” och att handeln ”ska bestämma själva”. Nu har vi provat den modellen i många år och resultatet är katastrofalt dåligt.

I andra länder går det utmärkt att reglera kontanterna som betalmedel. Inom hela EU, liksom i USA, är det en självklar uppgift för politiken att se till att alla ska ha möjlighet att sköta sina betalningar.

Björn Eriksson,

ordförande i Kontantupproret