Tillsätt utredning av kontanterna!

Nedräkning till Per Bolunds utlovade tillsättning av utredning gällande kontanternas legala status!