ALMEDALEN 2019

Vad går förlorat i det kontantlösa samhället?

Sverige är ett av de länder i världen som kommit längst i utvecklingen mot ett kontantlöst samhälle. Vad innebär det egentligen för demokratin? Hur påverkas vår integritet? Är vi på väg att bli ett övervakningssamhälle?

Kort och andra digitala betalmedel lämnar ofrånkomligen spår efter sig. I den digitala ekonomin har köpdata blivit en hårdvaluta och nätjättarna tävlar om att samla in och lägga pussel med vår personliga information. Allt fler röster höjs nu mot att kontanterna håller på att försvinna helt. Oron hos det svenska folket ökar och förändringen är snart oåterkallelig.

Hur ser våra politiker på utvecklingen? Välkommen att lyssna och diskutera dessa frågor tillsammans med Kontantupproret under Almedalsveckan!

Var: Tryggare Sveriges paviljong, Cramérgatan, plats 334.
När: tisdag 2 juli klockan 12.30-13.15
I panelen: Björn Eriksson, Initiativtagare Kontantupproret, Per Åsling (C), Lotta Finstorp (M), Ola Svenonius, analytiker och forskare på Totalförsvarets forskningsinstitut, Sinan Akdag, digital expert på Sveriges Konsumenter.
Moderator: Magnus Lindgren, generalsekreterare, Tryggare Sverige

Du kan läsa mer i Almedalsguiden här.

Vill du anmäla dig till seminariet? Mejla oss på kontantupproret@anpr.se

Banner Modul